Alle spullen

De Raspberry Pi Pico, een microcontroller van $ 4 gemaakt in Raspberry!

Aansluiten en gebruik maken van een GSM SIM800L module met de Raspberry Pi (zonder batterij).

Activeer de TTL-seriële poort van de Raspberry Pi en controleer of deze werkt.